Skip to product information
1 of 3

Yalın Alpay ile Yeni Dünya Düzeni

Yalın Alpay ile Yeni Dünya Düzeni

Regular price £70.00
Regular price Sale price £70.00
Sale Sold out
Tax included.
Yeni dünya düzeni modernizmin insan merkezli dünya tasarımını, postmodernizmin imaj merkezli dünya tasarımıyla değiştirmiş durumda. Yaşamımızın her alanı yeniden biçimleniyor. Kültür yüksek kültürden popüler kültüre, ekonomi klasik iktisattan davranışsal iktisata, siyaset liberal demokrasiden popülizm ve post-truth'a, sanat modern sanattan çağdaş sanata, sosyoloji seçkinlikten anti-seçkinliğe, medya yazılı ve görsel basından internete evrildi. Bizler daha bu süreci sindirmemişken, şimdi kapımızda yapay zeka merkezli bir yeni dünya tasarımı dikiliyor. Yeni Dünya Düzeni nedir? Yalın Alpay bizim için deşifre etmeye girişiyor.
View full details